De Pastabar sluit helaas definitief haar deuren. Het faillissement, wat we zelf aangevraagd hebben,
is per 12 maart 2024 uitgesproken. 

Na een succesvolle start in december 2019 zijn ook wij uiteindelijk getroffen door de gevolgen van de Coronapandemie. Personeelsproblemen, een drastisch veranderde (lokale) horeca consumentenmarkt na Corona, en verder stijgende inkoop- en exploitatiekosten leiden al geruime tijd tot (veel) meer kosten dan opbrengsten. Een situatie die niet langer verantwoord is om in te blijven investeren en de deur open te houden. Dit heeft ons doen besluiten de Pastabar niet langer voort te zetten.

Wij bedanken al onze gasten voor de vele gezellige momenten, het vertrouwen en het bezoek in de afgelopen tijd, en natuurlijk ook onze fantastische crew, die tot het laatste moment geholpen heeft om “Beleef Italië bij de Pastabar’ overeind te houden.